Project Description

Kakadu havraní

Calyptorhynchus banksii / Red-tailed black cockatoo

 • Je to jeden z největších zástupců svého druhu, do kterého patří 22 kakadu. Většina z nich je bílá, všichni mají typickou chocholku.

 • Jsou to společenští ptáci, v přírodě vytváří hejna, která se rozdělují jen v období rozmnožování.

 • V zajetí se dají ochočit a také se dokáží naučit mluvit.

 • Jsou velmi chytří a je potřeba například používat složitější mechanismy při zavírání klecí.

 • Hnízdí v dutinách eukalyptů.

 • Nejmenším papouškem mezi kakadu je korela chocholatá, největší je kakadu palmový.

 • Řád: papoušci

 • Čeleď: kakaduovití

 • Výskyt: Austrálie

 • Biotop: eukalyptové lesy u vodních toků

 • Potrava: ořechy, semena a plody rostlin

 • Váha: 550-800 g

 • Velikost: délka 60 cm

 • Mláďata: 1-2 vejce

 • Dožití: 45-50 let

Projekt Lexikon zvířat byl realizován ve spolupráci se Středočeským krajem a spolufinancován z fondu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.