Project Description

Kočkodan talapoin severní

Miopithecus talapoin ogouensist / Gabon Talapoin / Southern Talapoin Monkey

Tento dru uvidíte jen v pár zoo v Evropě a náš pár patří mezi velmi úspěšné rodiče. Pravidelně odchovávají mláďata, která dělají radost jim, nám i návštěvníkům.

 • Talapoini jsou nejmenšími opicemi Starého světa.

 • Nejraději se zdržují v lesích na březích řek a dovedou velmi dobře plavat.

 • Jsou aktivní ve dne, kdy si hledají na stromech i na zemi nejrůznější potravu.

 • Spí na stromech ve větších (až stočlenných) skupinách.

 • Mládě má při narození kolem 200 g a je samostatné ve 3 měsících. Pohlavní dospělosti dosahuje až ve 4 až 6 letech.

 • Po stranách ústní dutiny má vyvinuté lícní torby, kam si dokáže uschovat větší množství potravy.

Je mi už 25 let a jsem asi nejstarší obyvatel naší zoo. Moje zájezdská rodina je pro mě nadevše. Nikdy neváhám a při sebemenší známce nebezpečí jdu chránit naše teritorium. To samé učím i své syny. A také to,  jak nacpat do lícních torb co nejvíce kuliček hroznového vína, nebo to, že hmyz je nejlepší nejprve nakřehčit o větévku. Mám v tom už praxi, díky mě má naše zoo jeden z nejúspešnejších evropských chovů mého vzácného druhu.

Chuck

 • Řád: primáti

 • Čeleď: kočkodanovití

 • Výskyt: západní tropická Afrika severně od řeky Zair (Angola, Kongo)

 • Biotop: tropický les (lesy na březích řek)

 • Potrava: části rostlin, bezobratlí, plody, květy a hmyz

 • Váha: 900–1300 g

 • Velikost: délka těla 35–42 cm, ocas 42–45 cm

 • Mláďata: březost 160 dní, počet mláďat 1

 • Dožití: v přírodě 25 let

Projekt Lexikon zvířat byl realizován ve spolupráci se Středočeským krajem a spolufinancován z fondu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.