Project Description

Lemur tmavý

Eulemur macaco / Black lemur

 • Dříve se jednalo o hojný druh, dnes v přírodě žije už jen na malém území na severu Madagaskaru.

 • Žijí ve skupinách o 15 jedincích a skupinu vede dominantní samice.

 • Kromě lesa se občas vydávají z apotravou i do okolních plantáží.

 • Zpočátku byl považován za dva rlzné druhy, protože samci jsou zcela černí a samice hnědé až rezavé. Barevný rozdíl je patrný už od narození.

 • V přírodě je ohrožený, jelikož se vyskytuje pouze na jednom ostrově. Zde se jeho přirozené prostředí zmenšuje mimojiné kvůli postupnému kácení lesů.

 • V chovech, především v zoologických zahradách, se daří lemury úspěšně odchovávat.

 • Řád: primáti

 • Čeleď: lemurovití

 • Výskyt: severní Madagaskar

 • Biotop: lesy a plantáže

 • Potrava: květy a plody rostlin

 • Váha: 2000–2500 g

 • Velikost: 90-100 cm

 • Mláďata: 1–2 mláďata

 • Dožití: 10–15 let

Projekt Lexikon zvířat byl realizován ve spolupráci se Středočeským krajem a spolufinancován z fondu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.