Project Description

Orel savanový

Aquila spilogaster / African hawk-eagle

 • Orli savanoví jsou monogamní ptáci.

 • Samice je, jak to u dravců bývá, větší než samec. Barevně se moc neliší, samci mají bělejší hrudník, samice strakatější.

 • Orli obecně snáší většinou dvě vejce. Druhé vejce slouží více jako pojistka – pokud se první mládě vylíhne zdravé a silné, druhého sourozence obvykle zabije.

 • V přírodě je poměrně hojný, ale o jeho životě se příliš neví a v soukromých chovech je velkou vzácností.

 • Řád: dravci

 • Čeleď: jestřábovití

 • Výskyt: Afrika na jih od Sahary

 • Biotop: savany, polopouště

 • Potrava: ptáci a drobní obratlovci

 • Váha: 1000-1700 g

 • Velikost: rozpětí křídel 132–150 cm, délka 55-66 cm

 • Mláďata: 1-2 vejce

 • Dožití: 25-30 let

Projekt Lexikon zvířat byl realizován ve spolupráci se Středočeským krajem a spolufinancován z fondu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.