Návštěvní řád

Vstupem do areálu Zooparku Zájezd návštěvníci akceptují
a zavazují se dodržovat pravidla návštěvního řádu.

V souladu s Usnesením Vlády ČR platným od 26. května 2020 je nutné v zoologických zahradách dodržovat obecně platná nařízení.

 • Vstup je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou je třeba uchovat po celou dobu návštěvy.

 • Vstup je povolen pouze do částí určených návštěvníkům zoo, je zakázáno vstupovat mimo cesty a vybrané plochy zoo.

 • Pohyb s koly a dalšími přepravními prostředky je povolen pouze v částech areálu, vždy ale tak, aby neomezoval a neohrožoval návštěvníky zoo, zaměstnance či zvířata.

 • Do zoo je zakázáno vnášet nebezpečné předměty (zbraně, pyro- techniku, toxické látky atp.), které by mohly způsobit újmu zoo a nebo ostatních osob.

 • V zoo je zákaz pobytu pod vlivem omamných látek.

 • V celém areálu zoo je zakázáno kouření.

 • Osoby do 15 let mohou do zoo pouze s odpovědným doprovodem nad 18 let. 

 • Se psy a dalšími zvířaty je vstup do zoo povolen, pokud jsou na vodítku, v náručí či jinak zabezpečeny. Majitelé musí předcházet kontaktu s dalšími zvířaty a rušení zvířat v zoo, a udržovat v zoo čistotu. Zvířata návštěvníků nesmí do expozic. Některá zvířata mohou být ze zoo vykázána.

 • V zoo je zakázáno dotýkat se zvířat, krmit je, vhazovat předměty do expozic či zvířata rušit např. nadměrným hlukem. Výjimky platí u vybraných domácích zvířat či během doprovodného programu pod dohledem zaměstnanců zoo.

 • K zoo, zeleni, zvířatům i návštěvníkům se chovejte ohleduplně.

 • Ve všech částech zoo a při doprovodném programu je návštěvník povinen dodržovat daná pravidla.

 • Prodej jakéhokoliv zboží či služeb v areálu zoo je povoleno pouze se souhlasem zoo.

 • Bez povolení zoo je zakázáno používat drony a podobná zařízení.

 • Běžné fotografování a natáčení je povoleno.

 • Fotografie a videa pořízená v areálu zoo budou zpracovány v rámci Ochrany osobních údajů a mohou být použita k propagaci zoo bez nároku na kompenzaci vyobrazeným osobám. 

 • Porušování návštěvního řádu a nestandardní situace je nutné ihned ohlásit zaměstnancům zoo.

 • V případě porušení návštěvního řádu mohou být návštěvníci vykázáni z areálu zoo bez nároku na vrácení vstupného a může na nich být vymáhána případná způsobená škoda.